Samstag, 27. August 2016

Cách đọc và phát âm tiếng Đức .

Việc luyện tập phát âm là rất cần thiết vì việc phát âm chuẩn xác sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp. Việc phát âm chuẩn xác còn là nền tảng để các bạn phát triển các kỹ năng khác như nghe hiểu được tốt hơn và nói tiếng Đức được lưu loát hơn. Những video sau đây sẽ giúp bạn  học và thực hành rất tốt .
 Bài 1

Bài 2