Dienstag, 23. August 2016

Luyện kỹ năng nghe A1 - A2 - B1

Học tiếng Đức , trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì kỹ năng nghe là thụ động nhất. Bởi vậy đối với những người mới bắt đầu học tiếng Đức thì việc luyện nghe là vô cùng quan trọng. Mỗi ngày bạn nên nghe tiếng Đức thật nhiều mới có khả năng nhận biết . Nghe nhiều tiếng Đức cũng giúp bạn củng cố cấu trúc câu . 


Xem những bài học khác

Cách phát âm bảng chữ cái và chữ số tiếng Đức .

Cách phát âm bảng chữ cái tíếng Đức .


Cách phát âm bảng chữ số tiếng Đức 

Dienstag, 5. Juli 2016

Đăng ký nhóm " Cùng học tiếng Đức Cùng Giao lưu "

Để thường xuyên cập nhật tất cả các bài học tiếng Đức , các bạn đăng ký gia nhập nhòm " Cùng học tiếng Đức cùng giao lưu "   TẠI ĐÂY   nhé

Samstag, 2. Juli 2016

Bài tập tiếng Đức A1 - A2 - B1 - B2 .

Đáp ứng nhu cầu cho những bạn muốn làm thử bài tập ở chương trình mà mình đang học , hoặc đang chuẩn bị thi . Các bạn truy cập vào chương trình thích hợp của mình nhé !